UITNODIGING: Algemene Najaarsvergadering van de KNHS regio Drenthe

UITNODIGING: Algemene Najaarsvergadering van de KNHS regio Drenthe

Datum/tijd: 16 november 2021, aanvang 20.00 uur

Locatie: restaurant Meursinghe Westerbork

LET OP:

– Aanmelden voor de vergadering verplicht. Aanmelden kan t/m 15 november via U ontvangt dan de aanvullende vergaderstukken.

– Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u de vergadering wel digitaal volgen? Dit is mogelijk via MS Teams. Vraag dan bij uw aanmelding om de toegangslink. Wanneer u vragen heeft die u in de vergadering wilt stellen, kunt u deze vooraf via de mail vast kenbaar maken. Het is niet mogelijk om digitaal mee te stemmen bij agendapunt 5.

– Mogelijk moeten wij als gevolg van veranderende Corona maatregelen op het laatste moment nog kiezen voor een andere vorm van vergaderen (bv volledig digitaal). Als dit het geval is, informeren wij u via onze Facebookpagina en via de website.

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen 20 april 2021
 4. Begroting 2022 (ter tafel)
 5. Bestuursverkiezing

– aftredend en niet herkiesbaar: Henk Compagner

– aftredend en herkiesbaar: Martin Bottelier (portefeuillehouder recreatie)

– nieuw verkiesbaar: Thea Mandemaker

Tegenkandidaten aanmelden is mogelijk tot 16 november 18:00 uur via 06-45682201

 1. Regiokampioenschappen
 2. KNHS nieuws (incl WBTR) & ledenraadnieuws
 3. nieuws uit de Fora
 4. Jeugdzaken
 5. Wedstrijdkalender
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

We zien u graag op 16 november!

Het bestuur

Deel dit bericht:

Meer nieuws:

Onze sponsoren

KNHS Regio Drenthe