Organisatie

Voorzitter en Ledenraad; Coördinatie sponsorzaken
Dhr. Benjamin Kooijman
tel: 06-16764534
E-mail:

Secretaris; Wedstrijdkalender, Sponsoring
Mw. Yvonne Wanink
tel: 06-45682201
E-mail:

Penningmeester; 
Mw. Yvonne Wanink
tel: 06-45682201
E-mail:

Portefeuillehouder Recreatiesport; Recreatiesport forum
Dhr. Martin Bottelier
tel: 06-55840066
E-mail:

Bestuurslid; Coördinatie springen, Springforum
Dhr. Willem Schepers
tel: 06-29397545
E-mail:

Bestuurslid; Coördinatie communicatie, concourscommissie en website beheer
Dhr. Henk Compagner
tel: 06-51172681
E-mail:

Bestuurslid; Coördinatie dressuur
Mw. Nadine Buining
tel: 06-13715058
E-mail:

Bestuurslid; Coördinatie Eventing, Website beheer en Social Media
Mw. Anne van den Eerenbeemt
tel: 06-51001367
E-mail:

Fora contactpersonen

Regionaal OpleidingsPunt (ROP)

Jeugdzaken en JeugdStimuleringsPlan

Bestuursleden Regio Drenthe:

 • .

Commissie vanuit de regio:

 • Peter Hokse   (Algeme zaken/contact Regio) – Tel. 06-51172681
 • Metty Padding (Secretariaat) – Tel. 06-41704334
 • Liesbet Nijboer (Dressuur Kring Noord) – Tel. 06-18297824
 • Roelof Harke (Springen  Kring Zuid-West) – Tel. 06-54326747

Concourscommissie:

Bestuursleden Regio Drenthe: Concourscomissie

 • Henk Compagner

Commissieleden vanuit de regio:

 • Nan Hokse – Kring Zuidwest
 • Fenna Venhuizen-Homan – Kring Noord
 • Reina Limbirg – Kring Zuid West
 • Gerard Limburg, Kring Zuid West
 • Bart de Wal – Kring Zuidoos

Secretariaten kampioenschappen: