Jeugdstimuleringsplan

Jeugdstimuleringsplan 

Wij (Regiobestuur Drenthe) vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven in de mooiste sport die er is, de paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport zijn er afgelopen jaren activiteiten opgestart zoals de bixie wedstrijden en andere activiteiten om jonge kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met de ponysport. Het
Jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP) van Regio Drenthe gaat een stap verder en biedt jonge getalenteerde ruiters een trainingsprogramma aan, in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen. De KNHS heeft het verzoek bij de regiobesturen neergelegd om dit op zich te nemen. Daarbij is er een commissie gevormd die bestaat uit bestuursleden van Regio Drenthe en leden vanuit de verschillende kringen. We hopen daardoor een goed beeld te krijgen van de jonge talenten die er in onze regio zijn. Het doel is om deze ruiters een opstap te kunnen geven naar een hoger niveau van de hippische sport.

Er worden dressuur- en springlessen gegeven, verdeeld in 12 lessen per seizoen. De dressuur- en springlessen worden gegeven door gerenommeerde
instructeurs verdeeld over de regio. Verder is er een
tussenbeoordeling voor de dressuur- en springruiters, waar zij hun
vorderingen kunnen laten zien en instructeurs aandachtspunten kunnen
formuleren, waaraan de rest van het seizoen gewerkt kan worden. Nieuw
dit seizoen is dat de lessen te paard/pony worden uitgebreid met een
theorieles en een les ruiterfitheid. Aan het eind van het seizoen is
er een leerzame en gezellige seizoen afsluiting, zowel voor de
dressuur als het springen.

Voor wie

Het JSP is bedoeld voor talentvolle paarden- en ponyruiters van 10 tot en met 25 jaar, die startgerechtigd zijn in de klasse L t/m ZZ springen of L1 t/m Z2
dressuur(minimaal B+10, maar reeds L of hoger mag dus zeker ook).
Ruiters die gedurende het seizoen (oktober 2023- mei 2024) 10 jaar
worden mogen ook meedoen, evenals ruiters die in dit seizoen 25 jaar
worden. Er is geen leeftijdsgrens voor de pony’s of paarden. Een pony
moet behoren tot de categorie C, D of E. De ruiters moeten een
actieve startkaart hebben bij een vereniging aangesloten bij de KNHS
Regio Drenthe.

Instructeurs springen: Wim Pomp, Maureen Bonder en Sander Naber

Instructeurs dressuur: Paulien Alberts, Trea Mulder-Dolsma en Janneke Reinders

Inschrijven

Wil je graag deelnemen aan de selectiedagen, stuur dan het volledig ingevulde

aanmeldformulier voor de discipline waarin je deel wilt nemen naar

.

 
 
 De deadline voor inschrijving voor deelname aan de selectiewedstrijd is 5 oktober 2

Voorwaarden

Het JSP is bedoeld voor talentvolle paarden- en ponyruiters van 10 tot en met 25 jaar,
die startgerechtigd zijn in de klasse L t/m ZZ springen of L1 t/m Z2
dressuur(minimaal B+10, maar reeds L of hoger mag dus zeker ook).
Ruiters die gedurende het seizoen (oktober 2023- mei 2024) 10 jaar
worden mogen ook meedoen, evenals ruiters die in dit seizoen 25 jaar
worden. Er is geen leeftijdsgrens voor de pony’s of paarden. Een pony
moet behoren tot de categorie C, D of E. De ruiters moeten een
actieve startkaart hebben bij een vereniging aangesloten bij de KNHS
Regio Drenthe.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen alle ruiters die binnen de criteria voor
leeftijd, klasse, en hoogte vallen, zich aanmelden voor een
selectiedag.

De selectiedag voor dressuurruiters is op woensdag 11 oktober bij Dressuurstal De Oude
Meerdijk (Oude Meerdijk 48, Emmen) en voor de springruiters op 17
oktober bij Stoeterij Gaesbeek (Echtenseweg 23a, Ruinen).

De lessen zullen in november van start gaan. De lessen lopen door tot en met mei 2024. De
combinaties die tijdens de selectiedagen geselecteerd worden,
beginnen aan het nieuwe seizoen van het JSP. Op
www.paardensportdrente.nl vind je alle info en criteria.

Hoe werkt het
De scouting gaat als volgt:
De ruiters en amazones die voldoen aan de selectiecriteria
kunnen zich inschrijven voor een centrale selectietraining. Deze
selectieavond is er voor alle ruiters die aangesloten zijn bij een
vereniging van KNHS Regio Drenthe met een actieve startkaart.

 

De dressuurruiters
zullen ongeveer 15 min. in 2 groepjes van 2 combinaties rijden in een
halve bak. Het losrijden moet vooraf gebeuren en doe je vooral zoals
normaal bij een voorbereiding op een wedstrijd. Bij de dressuur wordt
verwacht dat je rijdt, zoals je thuis of in je training traint. De
selectiecommissie geeft daarbij enkele aanwijzingen en het is de
bedoeling, dat je die dan probeert op te volgen. Je moet in deze
beschikbare tijd laten zien wat je kunt, maar ga het niet forceren.

De springruiters
zullen per 2 combinaties in de ring rijden, ongeveer 4 min. per
combinatie.

Bij het springen zal er een parcours staan welke gesprongen moet worden. Daarna kan op verzoek van de selectiecommissie nog een lijntje gesprongen worden.
Daarbij geeft de selectiecommissie enkele aanwijzingen en het is de
bedoeling dat je dat dan probeert uit te voeren. De ruiters worden
beoordeeld door scouts en/of de instructeurs.

Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor
de lessen. Men dient middels het aanmeldformulier aan te geven welke
instructeur de voorkeur heeft.

Daaruit kan de regio de talenten samenvoegen en de instructeurs en de locaties benaderen.
Als er minder dan 3 ruiters op één locatie deelnemen, wordt gekeken
naar een mogelijkheid om lessen samen te voegen, eventueel op een
andere locatie. Ook zal het niveau of de schofthoogte van de pony mee
kunnen spelen om ruiters samen te voegen en de ruiter niet in te
delen in de les, bij de instructeur of op de locatie van voorkeur. De
organisatie behoud zich altijd het recht voor om hierin te beslissen.
Uiteraard zullen we proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Kosten 

Regio Drenthe probeert de kosten laag en kostendekkend te houden. Iedereen die meedoet aan de selectieavond betaalt hiervoor € 10,00. De kosten
voor een seizoen bedragen € 225, – Voordat de ruiters van start
kunnen gaan met de lessen, moet het bedrag voor de lessen overgemaakt
zijn. Indien de betaling te laat binnen is, kan er niet meegedaan
worden aan de lessen. Het lesgeld kan overgemaakt op rekening nr.:
NL48RABO0302804382 t.n.v. KNHS Regio Drenthe o.v.v. JSP. Geef
hierbij duidelijk de combinatiegegevens aan als: Naam, Ponynaam en de
Vereniging.

 

Reeds deelgenomen;
Meerdere seizoenen
van het JSP zijn inmiddels tot een zeer geslaagd einde gekomen. De
enthousiaste reacties van leerlingen en instructeurs maakt het nog
leuker om door te gaan. Alle feedback van het afgelopen jaar is
meegenomen en we hopen er een nog succesvoller jaar van te maken.

We hebben met de JSP commissie en trainers van gedachten gewisseld, hebben de verschillende mogelijkheden besproken en besloten OM IEDEREEN opnieuw
een selectie te laten rijden. Mede omdat we toch in een snel
wisselende jeugdsport zitten, waarbij we erg afhankelijk zijn van ons
“materiaal”.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen alle ruiters die nog altijd binnen de criteria voor leeftijd, klasse, en hoogte vallen, zich aanmelden voor een selectiedag.

Verdere regels

De geselecteerde combinatie mag deelnemen aan de lessen. Er kan niet zomaar een andere pony/paard meegenomen worden. Dit zou de kwaliteit van de lessen te veel kunnen beïnvloeden. Zo zou de instructie in de problemen kunnen
komen i.v.m. het niveau van de nieuw gecreëerde combinatie en de
reeds ingedeelde groep. Bij verkoop/onbruikbaarheid van de
geselecteerde pony/paard kan de ruiter een eventuele 2e pony/paard
meenemen naar de eerstvolgende les bij wijze van proef.

Bij gebleken geschiktheid in de groep (volgens instructie) kan de nieuwe
combinatie deelnemen aan het JSP. De nieuwe pony/paard moet minimaal
het zelfde niveau hebben als de eerste pony.

Het bestuur van Regio Drenthe kan, in overleg met de instructie, besluiten een
geselecteerde deelnemer afstand te laten doen van de verworven
lessen.

Redenen hiervoor
kunnen o.a. zijn:

 • Niet voldoende vorderingen maken in de lessen

 • Ruiter en/of pony/paard kan/kunnen door een blessure geen gebruik maken van de
  lessen

 • De pony/paard wordt verkocht

 • Lesgeld is niet voldaan – ruiter is te weinig aanwezig bij de lessen

 • Gebrek aan motivatie – zonder overleg met een andere pony/paard aan de lessen

  deelnemen

 • Optoming niet volgens de regels van de KNHS

 • Onheus bejegenen instructie/organisatie – iedereen moet zich houden aan de
  (huis)regels die opgesteld zijn door de locatie waar de lessen
  gehouden worden.

Daar worden geen uitzonderingen op gemaakt. Er is geen restitutie van het lesgeld
mogelijk en de regio/organisatie is niet aansprakelijk tijdens deze lessen.

 

Communicatie

De communicatie tussen verenigingen, JSP-kandidaten en de regio is volledig digitaal.

Dit betekent dat opgave per e-mail moet worden toegezonden en dat
berichten vanuit het JSP ook per e-mail gaan. Dit wordt gedaan met
het e-mail adres eindigend op @paardensportdrenthe.nl.

Wij zijn actief op sociale media, waar wij met regelmaat sfeerimpressies en andere leuke
aanvullende informatie met jullie delen.

Facebook; JSP regio Drenthe

Instagram; knhs.jsp.drenthe

Voor meer informatie over het jeugdstimuleringsplan kunt u contact opnemen met:

Bestuursleden Regio Drenthe

Jeugd(talent)stimulering:

 • Nadine Buining
  tel. 06-13715058

 • Danique Jager
  tel. 06-11832436

 

JSP Bestuursleden:

 • Michael Greeve
  tel. 06- 51807714

 • Julian de Boer
  tel. 06-25417510

 • Jennifer Wessels
  tel. 06-21854856

 • Alja Jansen
  tel. 06-31322894

Adviseur Roelof Harke
tel. 06-54326747

Vrijwilliger Peter Smith
tel. 06-23082411

Commissie

Voor meer informatie over het jeugdstimuleringsplan kunt u contact opnemen met de
bestuursleden JSP regio Drenthe:

 • Jennifer
  Wessels Boer – Voorzitter Tel. 06-21854856

 • Alja Jansen –
  Secretariaat Tel. 06-31322894

 • Roelof Harke –
  Adviseur Tel. 06-54326747

 • Peter Hokse –
  Adviseur Tel. 06-42095319

 • Julian de Boer
  – Sportexpert Tel. 06-25417510

 • Nadine Buining
  – Algemeen commissielid Tel. 06-13715058

 • Danique Jager –
  Algemeen commissielid Tel. 06-11832436

 • Peter Smith –
  Allround Tel. 06-23082411

Algemeen emailadres:

Privacywetgeving

In verband met de nieuwe privacywetgeving willen wij deelnemers erop attent maken dat
de startlijst, in tegenstelling tot vorig jaar, niet op Facebook zal
worden gepubliceerd. 

Wel zal de startlijst op www.startlijsten.nl worden gepubliceerd. Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden buiten het JSP zonder medeweten en goedkeuring van de deelnemer. Door aan te melden voor de selectiedagen geeft de deelnemer ons het recht
om hun telefoonnummer en mailadres te delen met onze instructeurs.
Ook geeft de deelnemer ons het recht om naam, naam paard, klasse en
vereniging te publiceren op www.startlijsten.nl.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. privacy,  dan
willen wij het verzoek doen ons te mailen op eerdergenoemd
mailadres. 

Door deel te nemen aan het JSP stemt u ermee in dat er mogelijk foto’s en beelden
van de activiteiten op sociale media geplaatst kunnen worden.

Jeugtalent stimulering Regio Drenthe 2023-2024 (voorwaarden)

 

 

KNHS Regio Drenthe