Jeugdstimulering Drenthe

Wat is het jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP) van de Regio Drenthe?

Wij (Regiobestuur Drenthe) vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven in de mooiste sport die er is, de paardensport. Om de jonge ruiters te helpen bij hun hobby en sport zijn er afgelopen jaren activiteiten opgestart zoals de bixie wedstrijden en andere activiteiten om jonge kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met de ponysport. Het Jeugd(talent)stimuleringsplan (JSP) van Regio Drenthe gaat een stap verder en biedt jonge getalenteerde ruiters een trainingsprogramma aan, in de vorm van extra lessen om op een hoger niveau te komen. De KNHS heeft het verzoek bij de regiobesturen neergelegd om dit op zich te nemen. Daarbij is er een commissie gevormd die bestaat uit bestuursleden van Regio Drenthe en leden vanuit de verschillende kringen. We hopen daardoor een goed beeld te krijgen van de jonge talenten die er in onze regio zijn. Het doel is om deze ruiters een opstap te kunnen geven naar een hoger niveau van de hippische sport.

Er worden dressuur- en springlessen gegeven, verdeeld in 12 lessen per seizoen. De dressuur- en springlessen worden gegeven door gerenommeerde instructeurs verdeeld over de regio. Verder is er een tussen- en eindbeoordeling voor de dressuur- en springruiters, waar zij hun vorderingen kunnen laten zien en instructeurs aandachtspunten kunnen formuleren, waaraan de rest van het seizoen gewerkt kan worden. Ook is er een leerzame seizoenafsluiting voor zowel dressuur als springen.

Naar aanleiding van de resultaten die wij op de meetmomenten zien, zullen wij enkele deelnemers ook de mogelijkheid bieden om een aantal gratis lessen te volgen bij een eveneens hoog aangeschreven instructeur. Deze lessen gaan naar de combinaties bij wie wij de meeste groei/ontwikkeling hebben gezien door het jaar heen.

Voor wie?

Het JSP is bedoeld voor talentvolle paarden- en ponyruiters van 10 tot 21 jaar, die minimaal startgerechtigd zijn in de klasse L springen of L1 dressuur. Ruiters die gedurende het seizoen 10 jaar worden mogen ook meedoen, evenals ruiters die dat seizoen 21 jaar worden. Er is geen leeftijdsgrens voor de pony’s of paarden. Een pony moet behoren tot de categorie C, D of E. De ruiters moeten een actieve startkaart hebben bij een vereniging die is aangesloten bij de KNHS Regio Drenthe.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen kunnen alle ruiters die binnen de criteria voor leeftijd, klasse, en hoogte vallen, zich aanmelden voor een selectiedag. De selectiedag voor dressuurruiters is op maandag

23 september en voor de springruiters is de selectiedag op dinsdag 24 september. Beide selectiedagen zijn in Staphorst bij Manege RV Staphorst. Zo kunnen de lessen in oktober/november van start gaan. De lessen lopen door tot april/mei 2020. De combinaties die tijdens de selectiedagen geselecteerd worden, beginnen aan het nieuwe seizoen van het JSP. Op www.paardensportdrenthe.nl vind je alle info en criteria. Aanmelden voor een selectiedag kan door een mail te sturen naar  te sturen. Naam, naam pony/paard, klasse, combinatienummer, maar ook e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer zijn erg belangrijk.

Deadline voor aanmelden is maandag 16 september 2019. Aanmeldingen na 16 september 2019 worden niet geaccepteerd.

Hoe werkt het?

De scouting gaat als volgt: De ruiters en amazones die voldoen aan de selectiecriteria kunnen zich inschrijven voor een centrale selectietraining. Deze selectieavond is er voor alle ruiters die aangesloten zijn bij een vereniging van KNHS Regio Drenthe met een actieve startkaart. Als de combinatie of ruiter voor beide disciplines in wil schrijven, dan kan het zo zijn dat door bv. veel deelname, de ruiter een keuze moet maken voor een voorkeursdiscipline.

De dressuurruiters zullen ongeveer 15 min. in een groepje van 4 deelnemers hun selectie rijden. Het losrijden moet vooraf gebeuren en doe je vooral zoals normaal bij een voorbereiding op een wedstrijd. Bij de dressuurselectie wordt verwacht dat je rijdt, zoals je thuis of in je training rijdt. De selectiecommissie geeft daarbij enkele aanwijzingen en het is de bedoeling, dat je die dan probeert op te volgen. Je moet in deze beschikbare tijd laten zien wat je kunt, maar ga het niet forceren.

Bij de springselectie zal er een parcours staan welke gesprongen moet worden. Daarna kan op verzoek van de selectiecommissie nog een lijntje gesprongen worden. Daarbij geeft de selectiecommissie enkele aanwijzingen en het is de bedoeling dat je die dan probeert uit te voeren. De ruiters worden beoordeeld door scouts en/of de instructeurs.

Let op! Deelnemers met een pony, die in 2019 de leeftijd van 18 jaar bereiken, mogen in 2020 niet meer bij de pony’s van start gaan. Aangezien een groot gedeelte van het nieuwe seizoen in 2020 valt, verwachten wij van deze deelnemers, dat zij tijdens de selectie ook tussen de paarden zullen starten. Er zal tijdens de selectie van deze combinaties kritisch gekeken worden of wij de pony in staat achten om bij de paarden mee te kunnen komen op niveau.

Alle deelnemers krijgen persoonlijk bericht of ze wel of niet geselecteerd zijn voor de lessen.

Er komt een lijst met een aantal gerenommeerde instructeurs (zie namen onderaan) en locaties, waar deze gekozen talenten uit kunnen kiezen. Er zal een instructeur aan een locatie gekoppeld worden. Ook de gekozen avond zal een vaste avond zijn. Hier kan in overleg met organisatie, ruiters en instructie altijd van afgeweken worden. Men dient aan te geven welke voorkeur 1, 2 of 3 heeft. Daaruit kan de regio de talenten samenvoegen en de instructeurs en de locaties benaderen. Als er minder dan 3 ruiters op één locatie deelnemen, wordt gekeken naar een mogelijkheid om lessen samen te voegen, eventueel op een andere locatie. Ook zal het niveau of de schofthoogte van de pony mee kunnen spelen om ruiters samen te voegen en de ruiter niet in te delen in de les, bij de instructeur of op de locatie van voorkeur. De organisatie behoud zich altijd het recht voor om hierin te beslissen. Uiteraard zullen we proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Communicatie

De communicatie tussen verenigingen, JSP-kandidaten en de regio is volledig digitaal. Dit betekent dat opgave per e-mail moet worden toegezonden en dat brieven vanuit de regio ook per e-mail gaan. Dit wordt gedaan met het e-mail adres eindigend op @paardensportdrenthe.nl.

Voor meer informatie over het jeugdstimuleringsplan kunt u contact opnemen met:

Bestuursleden Regio Drenthe: Jeugd(talent)stimulering

 • Peter Hokse – Springen
  • Tel. 06-42095319

Commissies vanuit de regio:

 • Metty Padding – Secretariaat/ Dressuur
  • Tel. 06-41704334
 • Liesbet Nijboer – Dressuur
  • Tel. 06-18297824
 • Roelof Harke – Springen
  • Tel. 06-54326747

Algemeen emailadres:

Privacywetgeving

In verband met de nieuwe privacywetgeving willen wij deelnemers erop attent maken dat de startlijst, in tegenstelling tot vorig jaar, niet op Facebook zal worden gepubliceerd. Wel zal de startlijst op www.startlijsten.nl worden gepubliceerd. Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden buiten het JSP zonder medeweten en goedkeuring van de deelnemer. Door aan te melden voor de selectiedagen geeft de deelnemer ons het recht om hun telefoonnummer en mailadres te delen met onze instructeurs. Ook geeft de deelnemer ons het recht om naam, naam paard, klasse en vereniging te publiceren op www.startlijsten.nl. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. privacy,  dan willen wij het verzoek doen ons te mailen op eerdergenoemd mailadres.