BEOORDELINGSMOMENTEN WEER MOGELIJK PER 1 JUNI!!!

Gelukkig geeft de overheid het land in stapjes weer wat meer vrijheden. Dit biedt ook voor de paardensport mogelijkheden tot meer bewegingsruimte voor het organiseren en deelnemen aan (club/verenigings)activiteiten.

We informeren je in dit bericht over hoe de KNHS hier voor de paardensport invulling aan wil geven.

  • Tot 1 september zijn wedstrijden/competities verboden. Met de maatregelen vanuit de overheid is het wel mogelijk om activiteiten te organiseren. Er mag geenszins sprake zijn van een wedstrijd, dit wil zeggen geen klassement/ranking en geen prijzen, maar wel een individuele beoordeling welke voor winstpunten in aanmerking kan komen. De KNHS gaat deze activiteiten beoordelings- en meetmomenten noemen.
  • Om deze beoordelings- en meetmomenten mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van de KNHS omdat deze bekend is en goed functioneert. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid voor de KNHS om regie te houden en de activiteiten voor winstpunten te laten tellen. De KNHS-wedstrijdkalender is omgedoopt tot de KNHS kalender.
  • Alle reeds goedgekeurde vraagprogramma’s van wedstrijden tot 1 september zullen door de KNHS geannuleerd worden. Dit gebeurt enerzijds omdat dit wedstrijden zijn en die dus niet zijn toegestaan, maar anderzijds ook voor het overzicht. Deelnemers moeten zich onder de nieuwe voorwaarden inschrijven voor een activiteit.
  • Sportaanbieders die een beoordelings- of meetmoment willen organiseren kunnen deze, vanaf dinsdag 26 mei 13u, via Mijn KNHS aanvragen**. Deze worden (zoveel als mogelijk) op basis van de bestaande kalenderprocedure door de regio in behandeling genomen. Als regio gaan we coulant om met het aantal activiteiten op dezelfde datum.
  • Wij verwachten dat vanwege alle voorzorgsmaatregelen en voorschriften het aantal deelnemers aan deze activiteiten lager zal zijn dan op een reguliere wedstrijd. Activiteiten zijn kleinschaliger dan gebruikelijk en als er op meerdere locaties activiteiten zijn, blijven de reisbewegingen ook beperkt.
  • Voor alles geldt uiteraard dat de RIVM-richtlijnen in acht genomen moeten worden en dat de lokale overheid (gemeente) uiteindelijk leidend is of iets wel of niet is toegestaan. Om die reden kunnen er regionale verschillen ontstaan omdat iets van gemeente A wel mag en hetzelfde binnen de gemeente B niet is toegestaan. Daar ontkomen we niet aan. Het zorg dragen hiervoor is de verantwoordelijkheid van de sportaanbieder. De controle en eventuele handhaving op de naleving hiervan is in handen van de gemeente.

Alle informatie en beschikbare protocollen voor sportaanbieders zijn te vinden op website van de KNHS.

 

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Meer nieuws:

Onze sponsoren

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!