ALV KNHS regio Drenthe ma. 25 april 2022

Algemene ledenvergadering van de KNHS regio Drenthe                                       

Datum/tijd: maandag 25 april 2021, aanvang 20.00 uur
Locatie: restaurant De Turfsteker in Westerbork,
ook digitaal te volgen via Microsoft Teams (meldt u dan aan per email: )

We vinden het fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten. De vergadering is daarom “ouderwets” op locatie. De adresgegevens: restaurant De Turfsteker, Hoofdstaat 48, 9431 AE Westerbork. Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de vergadering digitaal te volgen via Microsoft teams. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u tot 24 april 12:00 uur de toegangslink aanvragen via Wanneer u vragen heeft die u in de vergadering wilt stellen, kunt u deze via de mail vast kenbaar maken. Wanneer u de vergadering digitaal volgt, is het niet mogelijk om tijdens de vergadering vragen te stellen.

Agenda voorjaarsvergadering 2022

1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Notulen 16 november 2021
4. Financieel jaarverslag 2021 (ter tafel)
5. Verslag Kascommissie over 2021
6. Regiokampioenschappen
7. KNHS nieuws (oa Ledenraad en Fora) & Jeugdzaken
8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Wanink van de KNHS Regio Drenthe, Tel.nr. 06-45682201 of E-mail:

Deel dit bericht:

Meer nieuws:

Onze sponsoren

KNHS Regio Drenthe